A beküldött megoldásod:
E J E J E B E E E E B E J J E E E J E B E J E E E E J E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza