A beküldött megoldásod:
E J E E J E E J E E E E H H E H E E E E E E B E H E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza