A beküldött megoldásod:
E J E J E J E E E E J E E E B E J E B E B E B E B E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza