A beküldött megoldásod:
E J E J E J E E E E J E H H E B E J E J E H H H H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza