A beküldött megoldásod:
E J E E E J E B E E B E J E E E E J E E (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza