A beküldött megoldásod:
E E B B B E E B B B E H B E E B E B E E E (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza