A beküldött megoldásod:
J E H B E E E E B E E B E E E J E J E E E (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza