A beküldött megoldásod:
J E H J E E E E B J E E J E E E J E E E E (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza