A beküldött megoldásod:
J E H J H H H H J E E B E E E J E J E E E (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza