A beküldött megoldásod:
B B B B E E E E E B B B H J J J J J J E E (Üres utasítások: 0)


Képek forrása: Freepik

< < Vissza